Tijdelijke aansturing, drijfveren, talenten, passies

Soms is tijdelijke aansturing van een (HR) afdeling gewenst. Mensen met hun drijfveren, talenten en passies maken met elkaar een organisatie. In grotere en kleinere verbanden, soms op één locatie en soms verspreid over meerdere, soms ook internationaal.

Effectief en efficiënt samen werken gaat niet vanzelf en hangt van vele factoren af. Voor mij betekent (HR) management het resultaatgericht en betrokken creëren van samenhang.

Met mijn specifieke kennis en ervaring ben ik inzetbaar voor: leiding geven, beleidsontwikkeling, - implementatie en - evaluatie, communicatie, Belbin teamrollen, talentenscans, werving & selectie, coaching & training.