Regisseur van je eigen (werk)leven

Voor mij is coaching een gestructureerd en doelgericht proces om mensen in de voor hen gewenste richting te laten bewegen, zodat zij daarna een effectievere regisseur van hun eigen (werk)leven zijn.

Ieder mens beschikt over een zelf herstellend vermogen.

Jij bent degene die de richting en vorm bepaalt. Ik als coach kan jou erbij helpen. Coaching is maatwerk! Ongeacht je functie/rol/positie in een organisatie, of je nu een uitvoerende of leidinggevende medewerker bent, een zelfstandig professional (ZP-er) of een particulier.

Ik kies ook in het coachen voor een systemische benadering. Bijvoorbeeld door middel van rake vragen, die voorbij gaan aan het zichtbare.

Dus niet alleen een analytische (oorzaak-en-gevolg) aanpak, maar ook fenomenologisch: dat wat zich toont spreekt voor zich, zonder er iets aan toe te voegen of te veranderen. Zonder oordeel, het is wat het is.