Dynamieken, patronen, verborgen mechanismen, zonder oordeel

Systemisch werk gaat over: ‘het systeem in acht nemend’ (grondlegger Bert Hellinger, 1925-2019). Gunthard Weber heeft het begrip systemisch geïntroduceerd.

Ieder mens is ongewild of uit eigen keuze onderdeel van meerdere sociale systemen, elk met eigen zichtbare dan wel onzichtbare waarden & normen, behoeften, wensen en verlangens.

De systemische benadering helpt zichtbare en onzichtbare dynamieken en daarbij horende patronen, symptomen en verborgen mechanismen in beeld te brengen. Door het onbewuste bewust te maken komen er nieuwe handelingsperspectieven naar voren. Zonder oordeel over wat was, is en zal zijn.

Mogelijke werkvormen, mede afhankelijk van de vraag of het thema, die kunnen worden ingezet, zijn:

  • een systemisch vraaggesprek (zonder opstelling)
  • een tafelopstelling
  • een één-op-één opstelling
  • familieopstelling
  • structuuropstelling
  • organisatieopstelling
  • maatschappelijke opstelling
  • trauma opstelling
  • of loopbaanopstelling.