"Geluk is een richting. Geen punt."
Loesje

Dit is het

Hoelang heb ik niet gewacht op deze dag.

De mogelijkheid waar je al die tijd op hebt gewacht, is nu, hier, in het huidige moment. Iedere stap is een mogelijkheid, iedere ademhaling biedt de gelegenheid om terug te keren naar het nu en te stoppen met het eindeloze rondzwerven en het wachten op de dag ‘die ooit zal komen’.

De dag waarop je altijd al hebt gewacht,
     is vandaag.
Het moment waarop je altijd hebt gewacht,
     is dit moment.

Je moet de sluier van tijd en ruimte volledig doorzien om in het hier en nu te komen.

Deze mogelijkheid is altijd aanwezig, in welke omstandigheden je je ook bevindt. In het nu zul je datgene vinden waarnaar je altijd hebt gezocht.

Uit: In het nu. Meditaties over tijd, liefde en geluk, Thich Nhat Hanh

Boeken

Met gevoel voor realiteit, Wim van Dinten

Met gevoel voor realiteit, Wim van Dinten

Over herkennen van betekenis bij organiseren, is de bijzin bij de titel. In de kern gaat dit boek over patroonherkenning: gaan mensen bij alles heel sterk van zichzelf uit of zijn ze juist heel erg begaan met het lot van de ander of proberen ze alles rationeel te verklaren of staan ze vooral open voor de invloed van de omgeving? Van Dinten noemt dit ook wel oriëntaties, respectievelijk zelfreferentiële, sociale, rationele of open oriëntaties. Want kennis van onze eigen oriëntatie leert ons welke patronen ons sturen in denken en doen. En aan welke knoppen we moeten draaien om desgewenst te veranderen. Dat is ruwweg de leidraad van het boek. Het maakt inzichtelijk waarom dingen in organisaties soms zomaar lukken en hoe problemen ontstaan. Het laat zien hoe we toegegroeid zijn naar een situatie waarin we vaak negeren wat er voor anderen toe doet en welke effecten dit op allerlei facetten van de samenleving kan hebben.

Verdraaide organisaties, Wouter Hart

Verdraaide organisaties, Wouter Hart

Een boek over de natuurlijke principes van organiseren die verloren zijn gegaan in onze zucht naar beheersbaarheid en betere resultaten: de dingen goed willen doen (efficiency) in plaats van de goede dingen te doen (effectiviteit). De auteur nodigt organisaties uit vooral de beweging van binnen naar buiten te volgen vanuit een krachtig nieuw basismodel: van bedoeling naar de leefwereld en daarna de systeemwereld en niet andersom, zoals we het al vele decennia gewend zijn. Met vele herkenbare voorbeelden en indringende inzichten.

The Social Labs Revolution, Zaid Hassan

The Social Labs Revolution, Zaid Hassan

De Social Labs Revolution legt verslag van en bouwt voort op een decennium van praktische experimenten (met voorbeelden van baanbrekende laboratoria van over de hele wereld) in het oplossen van van nature complexe maatschappelijke uitdagingen. Die variëren van de duurzaamheid van wereldwijde voedingssystemen, armoede, etnische conflicten en ondervoeding van kinderen tot de ineenstorting van staten en de klimaatverandering.
Volgens Hassan werken onze huidige reacties daarop niet. Deze vraagstukken zijn ongelooflijk dynamisch en ingewikkeld, waarbij een steeds wisselende reeks factoren, actoren en omstandigheden bestaat. Ze vereisen een zeer flexibele en adaptieve aanpak in plaats van vastomlijnde, lange termijn plannen op te stellen. Sociale labs, stelt Zaid Hassan, zijn daar een aantoonbaar effectiever antwoord op. Sociale labs brengen een uiteenlopende groep belanghebbenden samen om niet weer een ander vijfjarenplan te creëren, maar om een portfolio van prototype oplossingen te ontwikkelen, deze oplossingen in de echte wereld te testen, de gegevens te gebruiken om ze verder te verfijnen en opnieuw te testen. Hassan biedt een nieuwe generatie probleemoplossers een effectieve, praktische en spannende nieuwe visie en gids.

De kunst van het helpen, Bert Hellinger

De kunst van het helpen, Bert Hellinger

“Wat uit je hoofd komt, kun je onthouden maar wat uit je ziel komt, vergeet je. Door te vergeten blijft je ziel schoon.”

Helpen is een kunst en een kunde en in dit boek staan talloze recepten en tips om deze kunst te verfijnen. Hellinger gaat uitvoerig in op de innerlijke processen van de professionele helper, op de vijf principes van helpen en op de valkuilen die we als helper tegen kunnen komen. Zijn fenomenologische benadering en familieopstellingen zijn in hoog tempo bekend geworden in vele landen van de wereld. De laatste jaren verbreedt Hellinger zijn aandachtsterrein tot voorbij dat van de therapie. Meer en meer betreedt hij het pad van wat hij noemt: 'de toegepaste filosofie'. Vandaar uit verkent hij processen als verzoening en helpen. Een boek dat verrassend anders is en de lezer prikkelt om verder te denken.

Systemisch Adviseren, Siebke Kaat en Anton de Kroon

Systemisch Adviseren, Siebke Kaat en Anton de Kroon

Systemisch adviseren onderscheidt zich van elke andere vorm van adviseren doordat niet de adviseur maar de organisatie zelf de expert is. De auteurs kijken naar organisaties als levende systemen: wat zij eronder verstaan, wat kenmerken ervan zijn en in hoeverre die herkenbaar zijn in een organisatie. Zo bespreken zij de basisbehoeften (bijvoorbeeld erkenning van oorsprong en historie) welke vervuld moeten worden om een kerngezond organisatiesysteem te krijgen. Tevens worden enkele reactiepatronen beschreven, die organisaties in werking stellen als een of meerdere behoeften niet worden vervuld. Vanzelfsprekend wordt ook inzicht gegeven in de verschillende bronnen waaruit de systemische benadering voortkomt en wat dat betekent voor de basishouding (bijvoorbeeld ten dienste van het geheel, zonder oordeel) van en zijn handelen als systemisch adviseur.

African Tribal Leadership voor managers, Willem H.J. de Liefde

African Tribal Leadership voor managers, Willem H.J. de Liefde

Een boek voor managers die het aandurven veranderingsprocessen uit te voeren op basis van dialoog en respect. Alleen door te luisteren naar de verhalen over het bedrijf van medewerkers kunnen zij invulling geven aan de collectieve kracht en veranderingen succesvol doorvoeren.
In dit boek staat het universeel leiderschapsmodel centraal, gebaseerd op de principes van LeKgotla, bijeenkomsten van traditionele Afrikaanse stammen op momenten dat in de gemeenschap existentiële vraagstukken spelen. LeKgotla is de sleutel voor problemen rond organisatieverandering, zingeving en leiderschap. Een inspiratiebron voor managers die moed hebben werkelijk na te denken over hun eigen stijl van leiding geven.
De auteur schetst een beeld van een levenscyclus van organisaties in vernieuwing. Gezocht wordt naar een relatie tussen kunst, wetenschap, filosofie en management. Hij omschrijft het als een 'reflectie op persoonlijke ervaringen opgedaan in Botswana en Zuid Afrika, toegespitst op ondernemingsvraagstukken van onze tijd'.

Listen to the warm, Rod McKuen

Listen to the warm, Rod McKuen

Dichtbundel uit 1971 van deze Amerikaanse componist, singer-songwriter, zanger, acteur en dichter (overleden in 2015) met prachtige gedichten over het leven.

“I've been going a long time now
along the way I've learned some things.

You have to make the good times yourself
take the little times and make them into big times
and save the times that are all right
for the ones that aren't so good.”

Inclusion Around The Clock, Isabelle Pujol

Inclusion Around The Clock, Isabelle Pujol

Inclusion Around The Clock is een collectief boek geschreven door Isabelle Pujol oprichter en directeur van Pluribus, een wereldwijde consultancy voor Diversiteit & Inclusie (D&I) en 12 auteurs uit het Pluribus netwerk uit verschillende culturen. Allen delen een gemeen-schappelijke visie: een positieve ‘drive’ voor verandering in de wereld! Op basis van hun eigen professionele en persoonlijke ervaringen, verschillende inzichten en deskundigheid nodigen ze de lezer uit dieper in te gaan op het brede scala van aanpak in relatie tot het enorme en rijke onderwerp van Diversiteit & Inclusie. Altijd vanuit oprechtheid, authenticiteit, kwetsbaarheid en moed. Het boek biedt ook informatie over enkele van de meest kritische vraagstukken die Pluribus momenteel en in de laatste tien jaar op lokaal, regionaal en globaal niveau heeft aangepakt. Zo gaat D&I over meer dan alleen ras en geslacht.

Leiden vanuit de toekomst, Otto Scharmer en Katrin Kaufer

Leiden vanuit de toekomst, Otto Scharmer & Katrin Kaufer

Betreft een grondige analyse van de onderliggende oorzaken van de economische, sociale en spiritueel-culturele crises van onze tijd. Zo zoomt het boek in op een aantal systemische incongruenties. Op basis van de zogenoemde 'Theorie U’ (ook van Otto Scharmer) beschrijft het boek de weg naar een nieuwe vorm van leiderschap: van ik naar wij en van ego-bewustzijn (volledig gericht op het welzijn van het individu - hetzij een enkel persoon, een groep, een organisatie of een land) naar eco-bewustzijn (vooral nadruk op het welzijn van het geheel). Waarbij niet de analyse van het verleden, maar het aanvoelen van de toekomst belangrijk is.

Vleugels voor Verandering, Jan Jacob Stam

Vleugels voor Verandering, Jan Jacob Stam

Een boek over organisatie ontwikkeling vanuit systemisch perspectief. Welke systemische principes zijn er en hoe zijn ze werkzaam in organisaties? Wat ervaren mensen in die organisaties daarvan? Dit boek geeft antwoord op deze en nog meer vragen over de systemisch-fenomenologische manier van werken in organisaties en in de maatschappij (de ervaarbare werkelijkheid). Welke systemische betekenis hebben aspecten als bijvoorbeeld succes, krimp, ontslag, bedrijfsoverdracht en licenties? Met vele voorbeelden van organisaties en thema's, plus opstellingen daarover uit Europa, Latijns Amerika, Rusland en de VS.