Systemisch leiderschap begint bij jezelf, toch?

Als leider heb je de uitdaging leiding te geven aan een systeem of dat nu de hele organisatie of een team is.

De vragen die je je als leider kunt stellen, zijn:

  • Wat is de grotere context waarin je als leider een rol te vervullen hebt?
  • Hoe neem jij je plek in de ‘globale’ uitdagingen van deze tijd?

Systemen hebben elk hun eigen dynamieken, patronen en mechanismen, zichtbaar en soms verborgen, bewust en soms onbewust.

De vragen die daar bij worden gesteld, zijn:

  • Wat heeft het systeem of wat hebben de systemen nodig?
  • Hoe ga je als leider om met je eigen (al dan niet onbewuste) intenties, wensen, behoeften, verwachtingen en onzekerheden?
  • En hoe verhouden die zich dan tot de (oorspronkelijke) bedoeling van de organisatie en de leefwereld en systeemwereld, die daar achter zitten?
  • Welke systemische interventies kunnen je dan behulpzaam zijn, waardoor je met gevoel voor realiteit andere perspectieven, samenhang en weer energie kunt creëren, die de organisatie de gewenste resultaten opleveren?

Samenvattend: Leiderschap is van alle tijden en kent vele vormen. Leiderschap is meer dan leiding geven. Het is vanuit het vertrouwen in jezelf en je zelfkennis dat je vertrouwen in de kennis en ambitie van je organisatie of team kunt voeden.